Hevostoiminta

 

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagogisessa toiminnassa korostuu kokemuksellisuus, elämyksellisyys ja yhteisöllisyys. Hevostoiminta on konkreettisesti tallilla tapahtuvaa toimintaa jossa opetellaan vuorovaikutustaitoja, tunnistamaan ja käsittelemää tunteita ja tunnelmia. Se sopii syrjäytyneille ja syrjäytymisen uhan alla oleville. Toiminnan keskipisteenä on hevonen, jonka hyvinvoinnista huolehtiminen antaa raamit toiminnalle ja jonka kautta asioita voidaan peilata omaan elämään, esim. ruokailun tai puhtauden merkitys. Hevosen kanssa toimiminen on voimaannuttava kokemus, josta saa lisää iloa, voimaa ja rohkeutta jokapäiväiseen elämään.

Toiminnassa voidaan olla hevosen kanssa monella tavalla: hoidetaan hevosia, ratsastetaan, ajetaan kärryillä ja käydään vaikka uimassa tai metsässä kävelyretkillä hevosen kanssa, nämä katsotaan jokaisen asiakkaan tarpeen mukaan,

Sosiaalipedagogista hevostoimintaa voidaan toteuttaa yksilökäynteinä tai ryhmämuotoisena toimintana. Asiakas voi hakeutua toimintaan ottamalla suoraan yhteyttä Pipsa Wagneriin puh. 040 5121 432 tai kunnan sosiaalitoimiston kautta.

Pipsa Wagner on suorittanut Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajakoulutuksen (25op) Etelä-Pohjanmaan opistossa vuonna 2012 sekä Kpedussa hevospalvelujen tuottajan (hevosavusteiset palvelut) ammattitutkinnon vuonna 2022.

SPHT-yhdistys: www.hevostoiminta.net

HeLMi (Hevoset, Läsnäolo ja Mindfulness)

HeLMi-tuokiossa käytetään hevosavusteista läsnäoloa ja mindfulnessia hyväksi. Rauhoitumme tähän hetkeen ystävällisten islanninhevosten kanssa rentoutuen ja esimerkiksi talliaskareita tai maastakäsittelyä tehden. Samalla opettelemme tietoisuus- sekä stressinhallintataitoja. Lopuksi nautitaan yhdessä kahvit. HeLMeen voit osallistua myös ilman aiempaa hevoskokemusta. Tuokiossa 3-5 osallistujaa. Hinta 50€/osallistuja.

Pipsa Wagner on HeLMi ohjaaja vuodesta 2014.

Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta

Olemme tehneet lasten yhteisöllistä ryhmätoimntaa vuosina 2014-2021 yhteistyönä Pelastakaa Lapset ryn kanssa.

Lasten yhteisöllisen ryhmätoiminnan lähtökohta oLI Green Care -ajattelu, jossa luontoa ja/tai eläimiä hyödynnetään tavoitteellisesti, ammatillisesti ja vastuullisesti osana toimintaa.

Ammatillinen tukiperhetoiminta

Kenelle?

Ammatillinen tukiperhetoiminta Purola Farmilla sopii 7-17-vuotiaille nuorille ja lapsille, jotka ovat kiinnostuneita luonnosta ja eläimistä. Tukiperhetoiminta on yleensä perjantaista sunnuntaihin noin kerran kuussa.

Tukiperhetoiminnasta hyötyvät erityistä tukea ja ammatillisen aikuisen ohjausta tarvitsevat lapset, jotka hyötyvät säännöllisistä rutiineista ja ohjatusta toiminnasta. Toiminnallisuus yhdistettynä eläimiin ja/tai luontoon saattaa toimia paremmin lapsilla, joille ammatilliseen keskusteluun perustuva tuki ei ole riittävää tai ei toimi.

Pieni ryhmäkoko ja ammatillisesti ohjattu toiminta mahdollistavat lapsiryhmässä olemisen ja yhteisen tekemisen muiden lasten kanssa myös erityisen tuen tarpeessa olevalle lapselle. Toiminnassa on tärkeää yhdessä oleminen, luonto- ja eläinavusteisuus, toisten huomioiminen sekä onnistumiset yhdessä ikätovereiden kanssa. Säännöllisesti toteutuvat ryhmäviikonloput antavat tarpeellisen hengähdyshetken myös vanhemmalle.

Tavoitteet

  • Luonto ja eläimet hyvinvoinnin sekä kasvun ja kehityksen tukena
  • Yhteisöllisyys
  • Vertaisuus
  • Myönteiset kokemukset
  • Sosiaaliset-, vuorovaikutus ja tunne-taidot. Itsetunnon vahvistaminen ja vahvuuksien korostaminen
  • Mallioppiminen
  • Lapsen ja vanhemman välinen suhde
  • Turvallinen aikuissuhde lapselle ja kasvatuskumppani vanhemmalle
  • Koko perheen tuki
  • Hengähdyshetki vanhemmalle ja oma loma lapselle

  Näin haet ammatillista tukiperhettä

  • Ole yhteydessä oman kuntasi sosiaalitoimeen ja pyydä lapselle ammatillinen tukiperhe.
  • Kunnan sosiaalityöntekijän kanssa tehdään hakemus Pelastakaa Lapsille.
  • Pelastakaa Lasten työntekijä tutustuu lapseen ja hänen perheeseensä.

  Hyvä tietää toiminnasta

  • Pelastakaa Lapset etsii lapselle ja perheelle sopivan ammatillisen tukiperheen, jonka jälkeen lapsi ja hänen perheensä tutustuvat tukiperheeseen.
  • Pelastakaa Lapset on valmentanut ja valinnut turvalliset tukiperheet toimintaan. Ammatillisella tukiperheellä on hyvät valmiudet vastata lapsen tarpeisiin.
  • Pelastakaa Lasten työntekijät tukevat lasta, vanhempia ja tukiperhettä tukisuhteen aikana.
  • Tukiperheille järjestetään myös täydennyskoulutusta.
  • Mahdollisuuksien mukaan järjestämme leirejä, pien- ja vertaisryhmiä, sekä virkistystapahtumia tukiperheille, lapsille ja heidän vanhemmilleen.

  Lisää tietoa tukiperhetoiminnasta saat sosiaalitoimistostasi tai soittamalla oman alueesi Pelastakaa Lasten aluetoimostoon.

  Lisätietoa: Pelastakaa Lapset ry, Keski-Suomen aluetoimisto, Heli JÄRVINEN, puh. 050 443 4529

  Työvalmennus

  Purola Farm tarjosi keväällä 2022 maatilalla tapahtuvaa yksilö- ja työvalmennusta työkokeiluna. Palvelua toteutettiin asiakasta kohden 2 - 4 päivänä viikossa 4 tuntia päivässä, kolmen kuukauden jaksossa. Yksilö- ja työvalmennus tapahtui Purola Farmin tilalla, jossa työtehtävät
  liittyivät töihin hevosten ja muiden kotieläimien parissa, maatilan töihin, erilaisiin metsätöihin sekä majatalon töihin. Toiminnassa otettiin huomioon Green Care -ajattelu ja mahdollisuus luonnosta voimaantumiseen.
  Yksilä- ja työvalmennuksen tavoitteena olisi ammatillisen osaamisen kasvattaminen ja yksilöllisen toimintakyvyn vahvistaminen ja tukeminen. Valmennuksen keinoin asiakkaat voivat saavuttaa paremmat valmiudet edetä kohti avoimia työmarkkinoita tai opiskelua.
  Valmennukseen sisältyi:
  • arjen- ja elämänhallinnan tukea
  • työ- ja toimintakyvyn edistämistä
  • osaamisen lisäämistä
  • työllistymisen tukemista ja ohjausta
  • työssä jaksamisen tukemista

  Toimintaa ohjasivat Pipsa ja Fränz Wagner sekä Eeva Soininen, Green Care- ja
  Terveysmetsämenetelmiin sekä palveluohjaukseen erikoistunut toimintaterapeutti AMK.