Hevostoiminta

 

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagogisessa toiminnassa korostuu kokemuksellisuus, elämyksellisyys ja yhteisöllisyys. Hevostoiminta on konkreettisesti tallilla tapahtuvaa toimintaa jossa opetellaan vuorovaikutustaitoja, tunnistamaan ja käsittelemää tunteita ja tunnelmia. Se sopii syrjäytyneille ja syrjäytymisen uhan alla oleville. Toiminnan keskipisteenä on hevonen, jonka hyvinvoinnista huolehtiminen antaa raamit toiminnalle ja jonka kautta asioita voidaan peilata omaan elämään, esim. ruokailun tai puhtauden merkitys. Hevosen kanssa toimiminen on voimaannuttava kokemus, josta saa lisää iloa, voimaa ja rohkeutta jokapäiväiseen elämään.

Toiminnassa voidaan olla hevosen kanssa monella tavalla: hoidetaan hevosia, ratsastetaan, ajetaan kärryillä ja käydään vaikka uimassa tai metsässä kävelyretkillä hevosen kanssa, nämä katsotaan jokaisen asiakkaan tarpeen mukaan,

Sosiaalipedagogista hevostoimintaa voidaan toteuttaa yksilökäynteinä tai ryhmämuotoisena toimintana. Asiakas voi hakeutua toimintaan ottamalla suoraan yhteyttä Pipsa Wagneriin puh. 040 5121 432 tai kunnan sosiaalitoimiston kautta.

Pipsa Wagner on suorittanut Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajakoulutuksen (25op) Etelä-Pohjanmaan opistossa vuonna 2012.

SPHT-yhdistys: www.hevostoiminta.net

HeLMi (Hevoset, Läsnäolo ja Mindfulness)

HeLMi-tuokiossa käytetään hevosavusteista läsnäoloa ja mindfulnessia hyväksi. Rauhoitumme tähän hetkeen ystävällisten islanninhevosten kanssa rentoutuen ja esimerkiksi talliaskareita tai maastakäsittelyä tehden. Samalla opettelemme tietoisuus- sekä stressinhallintataitoja. Lopuksi nautitaan yhdessä kahvit. HeLMeen voit osallistua myös ilman aiempaa hevoskokemusta. Tuokiossa 3-5 osallistujaa. Hinta 50€/osallistuja.

Pipsa Wagner on sosiaalipedogogisen hevostoiminnan sekä HeLMi ohjaaja.

Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta

Olemme vuodesta 2014 alkaen tehneet lasten yhteisöllistä ryhnätoimntaa yhteistyönä Pelastakaa Lapset ryn kanssa.

Lasten yhteisöllisen ryhmätoiminnan lähtökohta on Green Care -ajattelu, jossa luontoa ja/tai eläimiä hyödynnetään tavoitteellisesti, ammatillisesti ja vastuullisesti osana toimintaa.

Kenelle?

Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta sopii 7-15-vuotiaille lapsille, jotka ovat kiinnostuneita luonnosta ja yhteisesti ohjatusta monipuolisesta toiminnasta. Ryhmä kokoontuu perjantaista sunnuntaihin yhteensä 10 kertaa ryhmäkauden aikana. Ryhmä on lähtökohtaisesti suljettu ryhmä. Lasten ja heidän perheidensä tulee sitoutua ryhmätoimintaan koko kaudeksi.

Ryhmätoiminta sopii ryhmässä viihtyville, kaveriseuraa toivoville ja lapsille, joiden läheisten ihmisten ja kasvuympäristön tuki ei ole riittävää tai mahdollista. Ryhmästä hyötyvät erityistä tukea ja ammatillisen aikuisen ohjausta tarvitsevat lapset, jotka hyötyvät säännöllisistä rutiineista ja ohjatusta toiminnasta. Toiminnallisuus yhdistettynä eläimiin ja/tai luontoon saattaa toimia paremmin lapsilla, joille ammatilliseen keskusteluun perustuva tuki ei ole riittävää tai ei toimi.

Pieni ryhmäkoko ja ammatillisesti ohjattu toiminta mahdollistavat lapsiryhmässä olemisen ja yhteisen tekemisen muiden lasten kanssa myös erityisen tuen tarpeessa olevalle lapselle. Toiminnassa on tärkeää yhdessä oleminen, luonto- ja eläinavusteisuus, toisten huomioiminen sekä onnistumiset yhdessä ikätovereiden kanssa. Säännöllisesti toteutuvat ryhmäviikonloput antavat tarpeellisen hengähdyshetken myös vanhemmalle. Idea palveluun lähti tilanteista – kouluikäiset toivoivat seuraa ja erityistä tukea tarvitsevat lapset tarvitsivat tuekseen lisää osaavia aikuisia. Aikuisia, keillä on aikaa olla heidän kanssaan sekä osaamista tukea ja kannustaa kutakin lasta yksilöllisesti. Toiminnassa yhdistyy kodikas arjen yhdessäolo, yksilöllinen tavoitteellinen toiminta, vaikuttaminen lapsen ja vanhemman keskinäiseen suhteeseen sekä lapselle mahdollisuus lapsiryhmässä ”puhjeta kukkaan” niin kaveritaidoissa kuin voimavaroja esiin nostavan toiminnan kautta itsetunnon ja itsetuntemuksen kasvun myötä.

Tavoitteet

  • Luonto ja eläimet hyvinvoinnin sekä kasvun ja kehityksen tukena
  • Yhteisöllisyys
  • Vertaisuus
  • Myönteiset kokemukset
  • Sosiaaliset-, vuorovaikutus ja tunne-taidot. Itsetunnon vahvistaminen ja vahvuuksien korostaminen
  • Mallioppiminen
  • Lapsen ja vanhemman välinen suhde
  • Turvallinen aikuissuhde lapselle ja kasvatuskumppani vanhemmalle
  • Koko perheen tuki
  • Hengähdyshetki vanhemmalle ja oma loma lapselle

  Yhteistyöstä

  Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta on Pelastakaa Lasten tuottama ilmoituksenvarainen yksityinen sosiaalipalvelu. Lasten yhteisöllistä ryhmätoimintaa toteuttavat Pelastakaa Lapsille maaseudulla tai luontoympäristössä toimivat Green Care -taustaiset yrittäjät. Ryhmätoiminnan vastuuohjaajalla on sosiaali-, kasvatus- tai terveysalan ammatillinen koulutustausta sekä ammattitaitoa Green Care -toiminnan toteuttamiseen. Vastuuohjaajalla on työparinaan ohjaaja. Jokaisessa ryhmässä on vähintään kaksi ohjaajaa. Kaikilla ohjaajilla tulee olla riittävästi kokemusta lasten kanssa työskentelystä.

  Ryhmien koonti, toiminnan tuki ja seuranta ovat Pelastakaa Lasten aluetoimistojen työntekijöiden vastuulla. Yrittäjät vastaavat toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Pelastakaa Lasten työntekijät valmentavat yrittäjät ja tekevät tiivistä yhteistyötä heidän kanssaan toiminnan aikana. Kaikkia osapuolia sitoo vaitiolovelvollisuus ja toimintaa toteutetaan voimassa olevien lakien ja säädösten mukaisesti.

  Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta on lastensuojelu- tai sosiaalihuoltolain mukaista tukea, jonka kunnat ostavat lapselle Pelastakaa Lapsilta. Lasten yhteisöllistä ryhmätoimintaa järjestetään eri puolella Suomea ja jokaista ryhmää markkinoidaan kunnille noin puoli vuotta ennen sen alkamista. Jokainen ryhmä on teemoitettu ryhmätoimijan toimintaympäristön ja erityisosaamisen mukaan, joten ryhmäpaikkoja voi hakea lasten mielenkiinnon kohteiden sekä lasten tarpeiden perusteella.

  Katso video Lasten yhteisöllisestä ryhmätoiminnasta: 

  https://youtu.be/nr9plGbTMXU

  Lisätietoa:

  Pelastakaa Lapset ry, Keski-Suomen aluetoimisto, 

  Heli Kaartinen, puh. 050 443 4529

  Pipsa,  puh. 040 5121 432